Revizyon Cerrahisi

Revizyon Cerrahisi

revizyon obezite cerrahisi, Morbid obeziteyle savaşta bariatrik cerrahi, yeme alışkanlıklarını değiştirmek üzere fiziksel ve hormonal kısıtlamalar yaratmanın etkili bir metodudur. Bir çok hekim de dahil olmak üzere, bazıları sindirim sisteminin değil, yeme alışkanlıklarının değiştirilmesini savunmaktadır. İdealde mantıklı gibi görünse de, gerçek hayatta uzunca yıllara dayanan deneyimlerimizden biliyoruz ki, tek başına bir yaklaşım olarak davranışsal değişimler pek de işe yaramamaktadır. Bariatrik cerrahi bu zaman testini başarıyla geçen tek metod gibi görünmektedir. Bununla birlikte, elbette ki mükemmele ulaşmış değiliz. Tüm cerrahi metodlar, potansiyel komplikasyon riskleri içerirler ve bariatrik ameliyatların hiçbiri arzulanan kilo kaybını sağlamayı garanti edemez. revizyon obezite cerrahisi Hatta nadir durumlarda, bariatrik cerrahinin ikinci bir ameliyatla geri dönüştürülmesi veya revize edilmesi de gerekebilir.

Günümüzde, revizyonel ameliyatların sadece özel durumlar için saklanması yönünde bir görüş geçerlidir. Eğer ilk operasyonu gerçekleştiren cerrah, bariatrik cerrahi konusunda uzman bir cerrah ise, yani sadece hevesle birkaç ameliyat yapmaktan öteye geçmiş ve revizyon da dahil, tüm bariatrik prosedürleri laparoskopik olarak uygulayabilecek yeterlilikte ise, en iyisi revizyon cerrahi izmir ameliyatının ilk ameliyatı gerçekleştiren cerrah tarafından uygulanmasıdır. Çünkü her cerrahın operasyon tekniği ve alışkanlıkları kendine özeldir.

revizyon cerrahi izmir, izmir revizyon cerrahi, tüp mide revizyon ameliyatı fiyatları, tüp mide sonrası kilo alanlar, revizyon ne demek, duodenal switch ameliyatı yapan doktorlar, revizyon cerrahisi
Unutulmaması gereken, obezite cerrahisinin bir mucize yaratmayacağı ve bazı vakalarda revizyon cerrahi gerekebileceğidir… revizyon cerrahi izmir …

En sık uygulanan revizyon cerrahi izmir ameliyatları daha önce yerleştirilmiş mide bandının yetersiz kilo kaybı veya komplikasyon nedeniyle çıkarılarak diğer ameliyatlara çevrildiği operasyonlardır. Pek çok hasta, mide bandının çıkarılarak tüp mide veya gastrik bypass gibi bir üst ameliyat grubuna revize edilmesinden fayda görebilirler.

Unutulmaması gereken, obezite cerrahisinin bir mucize yaratmayacağı ve bazı vakalarda revizyon cerrahi izmir gerekebileceğidir. Revizyon arayışına iten tablolar yetersiz kilo kaybı, kilo geri alımı, yandaş hastalıkların tam olarak düzelmemesi veya bir revizyonla düzeltilebilecek problemlerin ortaya çıkmasıdır. revizyon obezite cerrahisi 

Revizyon ameliyatları, önceki cerrahinin türüne bakmaksızın, ilk ameliyata göre çok daha güç ameliyatlardır, adeta cerrah için bir meydan okuma gibidir. Arzulanan sonuçlara ulaşmak için yeterli düzeyde deneyim gerektirirler. Bu ameliyatların daha önce bu tarz ameliyatları denememiş, hevesli bir genel cerrah tarafından değil, deneyimli bir bariatrik cerrah ve merkez tarafından yapılması komplikasyon oranlarını düşürüp, başarıyı arttıran en önemli faktörler arasında olduğunu söyleyebiliriz.  revizyon obezite cerrahisi

Ara