Meme Kanseri

Meme Kanseri

Dünyada her yıl yaklaşık iki milyon kadına kanser teşhisi konulmaktadır. ABD’de ise her gün 527 kadın meme kanseri tanısı almaktadır. Türkiye’de de, her yıl 20 bin kadının yaşamını etkileyen kadın kanserlerinden biridir. Kadınlarda görülen kanserlerin %25’ini, tüm kanserlerin de %12’sini oluşturan meme kanseri, günümüzde artık 30’lu yaşlarda da sıkça ortaya çıkmaktadır. Geçmişte her 12-14 kadında bir tespit edilen hastalığa, artık sekiz kadından birinde rastlanmaktadır. Birçok kanser türünde olduğu gibi erken evrede belirlendiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Meme kanserinin tedavisinde amaç, kanserin kan ve lenf yoluyla yayılmadan önce meme içinde küçük bir kitleyken tanı konulmasıdır. Bu aşamadaki hastalarda tedavi tamamen mümkündür. 

meme kanseri izmir, izmirde en iyi genel cerrah, kanser tedavisinde en iyi hastane, onkoloji cerrahi doktorları izmir, izmir genel cerrahi en iyi doktor, meme kanseri tedavisi izmir, izmir meme kanseri tedavisi,
 izmir, izmirde en iyi genel cerrah, kanser tedavisinde en iyi hastane, onkoloji cerrahi doktorları izmir, izmir genel cerrahi en iyi doktor, meme kanseri tedavisi izmir

Tedavi yöntemini hastalığın evresi belirler. Hastalığın öncelikli ve en önemli tedavisi olan cerrahide, artık meme koruyucu yöntemler öne çıkmakta, erken evrede yakalanan vakalarda meme kaybı olmadan, gelişmiş tekniklerle yayılımı önceden tespit edilerek önlem alınabilmekte ve tümöre direkt olarak müdahale yapılabilmektedir. İlerlemiş evrede cerrahi ile memenin alınması söz konusu olsa da plastik cerrahi teknikleri ile meme rekonstrüksiyonu (yeni bir meme) yapılmaktadır. Tedavinin tarihçesine bakıldığında geçmişe göre günümüzde bireyin vücut bütünlüğünü korumayı hedefleyen modern cerrahi yöntemler geliştirilmiştir. Özellikle plastik ve rekonstrüktif cerrahideki gelişmeler, onkoloji ve genel cerrahi ekiplerinin birlikte çalışması ile en zor tümörlerde bile hasta memnuniyeti en üst düzeye çıkarılmaktadır.

Memenin iyi huylu hastalıklarının yanında tedavisinde de hastalarına dünya standartlarında tedavi olanaklarına sahiptir. Meme kanseri tanısı almış hastalar, multidisipliner bir bakış açısı ve yaklaşım ile ilgili birçok branş tarafından konsey kararı ile değerlendirilmekte, hastaya en uygun ve özel tedavi planı çıkarılmaktadır. Hasta, en ileri tedavi seçeneklerinin yanı sıra, sosyal açıdan da destek alma şansına sahiptir.

Ara