Safra Kesesi Hastalıkları

Safra Kesesi Hastalıkları

Safra Yolları Kanseri

Safra yolları kanseri, safra kanallarında malign (kanser) hücrelerin oluştuğu nadir bir hastalıktır.

Kanallar olarak adlandırılan bir tüp ağı, karaciğer, safra kesesi ve ince bağırsağı birleştirir. Bu ağ birçok küçük kanalın safra (karaciğer tarafından sindirim sırasında yağları yıkmak için yapılan bir sıvı) topladığı karaciğerde başlar. Küçük kanallar, karaciğerden çıkan sağ ve sol hepatik kanalları oluşturmak için bir araya gelirler. İki kanal karaciğer dışında birleşir ve ortak hepatik kanalı oluşturur. Kistik kanal safra kesesini ortak hepatik kanala bağlar. Karaciğerden gelen safra hepatik kanallar, ortak hepatik kanal ve kistik kanaldan geçer ve safra kesesinde depolanır. safra kesesi hastalıkları izmir

Yiyecek sindirildiğinde, safra kesesinde depolanan safra salınır ve kistik kanaldan ana safra kanalına ve ince bağırsağa geçer.

Safra yolları kanseri de kolanjiokarsinom olarak adlandırılır.

İki tip safra yolları kanseri vardır;

İntrahepatik safra yolları kanseri:

Karaciğerin içindeki safra kanallarında bu tip kanserler oluşur. Sadece az sayıda safra kanalı kanseri intrahepatiktir. İntrahepatik safra yolları kanserleri de intrahepatik kolanjiokarsinoma olarak adlandırılır.

safra kesesi kanseri, safra kesesi hastalıkları, safra kesesi izmir, izmir safra kesesi ameliyatı, izmir safra kesesi hastalıkları
Karaciğerden gelen safra hepatik kanallar, ortak hepatik kanal ve kistik kanaldan geçer ve safra kesesinde depolanır. safra kesesi hastalıkları izmir

İntrahepatik safra kanalları, karaciğerin içinde safra taşıyan küçük tüpler ağıdır. Kanallar olarak adlandırılan en küçük kanallar, karaciğerden safrayı drene eden sağ hepatik safra kanalı ve sol hepatik safra kanalı oluşturmak için bir araya gelirler. Safra kesesinde saklanır ve yiyecek sindirildiğinde serbest bırakılır.

Ekstrahepatik safra yolları kanseri:

Ekstrahepatik safra kanalı, hilum bölgesinden ve distal bölgeden oluşur. Her iki bölgede de kanser oluşabilir;

Perihilar safra yolları kanseri:

Bu tip kanser hilum bölgesinde, sağ ve sol safra kanallarının karaciğerinden çıktığı ve ortak hepatik kanalı oluşturmak üzere birleştiği bölgedir. Periilar safra kanalı kanseri de Klatskin tümörü veya perihilar kolanjiokarsinom olarak adlandırılır.

Distal ekstrahepatik safra yolları kanseri:

Bu tip bir kanser distal bölgede bulunur. Distal bölge pankreastan geçen ve ince bağırsakta biten ortak safra kanalından oluşur. Distal ekstrahepatik safra kanalı kanseri de ekstrahepatik kolanjiokarsinoma olarak adlandırılır.

Ekstrahepatik safra kanalları, karaciğerin dışında safra taşıyan küçük tüplerdir. Ortak hepatik kanal (hilum bölgesi) ve ortak safra kanalı (distal bölge) oluşur. Safra karaciğere konur ve saklandığı yerdeki safra kesesi hastalıkları izmir, ortak hepatik kanal ve kistik kanaldan akar. Gıda sindirildiğinde safra kesesinden safra kesilir.

Kolit veya bazı karaciğer hastalıklarına sahip olmak safra kanalı kanseri riskini artırabilir.

Hastalık riskinizi artıran her şey bir risk faktörü olarak adlandırılır. Bir risk faktörüne sahip olmak kansere yakalanmanız anlamına gelmez; Risk faktörlerine sahip olmamanız, kanser olmayacağınız anlamına gelmez. Risk altında olabileceğini düşünen kişiler bunu doktorlarıyla tartışmalıdır.

Safra Yolları Kanseri İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

– Primer sklerozan kolanjit (safra kanallarının inflamasyon ve skarla tıkanmasıyla ilerleyen ilerleyici bir hastalık)

– Kronik ülseratif kolit

– Safra kanallarındaki kistler (kistler safra akışını bloke eder ve şişmiş safra kanallarına, iltihap ve enfeksiyona neden olabilir)

– Çin karaciğeri fluke paraziti ile enfeksiyon.

Safra Yolları Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Safra yolları kanserinin belirtileri arasında karın bölgesinde sarılık ve ağrı bulunur.

– Sarılık (cildin ya da gözlerin beyazlarının sararması)

– Koyu idrar

– Kil renkli dışkı

– Karındaki ağrı

– Ateş

– Kaşınan cilt

– Mide bulantısı ve kusma

– Bilinmeyen bir nedenden dolayı kilo kaybı

Safra kanallarını ve yakındaki organları inceleyen testler safra kanalı kanserini tespit etmek, teşhis etmek ve evrelemek için kullanılır.

Safra kanalları ve çevresindeki bölgeyi içine alan BT, safra kanalı kanserinin teşhisine yardımcı olur ve kanserin ne kadar yayıldığını gösterir. Kanser hücrelerinin safra kanallarının içinde veya etrafında veya vücudun uzak kısımlarına yayılıp yayılmadığını anlamak için kullanılan süreç evreleme olarak adlandırılır.

Tedaviyi planlamak için safra yolları kanserinin ameliyatla çıkarılıp çıkarılamayacağını bilmek önemlidir. Safra yolları kanserini tespit etmek, teşhis etmek ve evrelendirme için testler ve prosedürler genellikle aynı zamanda yapılır.

Safra Yolları Kanserinin teşhis edilmesinde yardımcı olabilecek testler ve prosedürler;

Fiziksel Muayene ve aile öyküsü:

Vücudun genel belirtilerini kontrol etmek için muayene önemlidir. Hastanın sağlık alışkanlıklarının geçmişi ve geçirdiği hastalıklar ve önceden aldığı tedaviler ile ilgili bilgileri öğrenmek önemlidir.

Karaciğer fonksiyon testleri:

Karaciğerin kanla beslenen bilirubin ve alkalin fosfataz miktarlarını ölçmek için kan örneğinin kontrol edildiği bir prosedür. Bu maddelerin normalden daha yüksek bir miktarı, safra kanalı kanserinden kaynaklanabilecek bir karaciğer hastalığı belirtisi olabilir.

Laboratuvar testleri:

Doku, kan, idrar veya vücuttaki diğer maddelerin örneklerini test eden tıbbi prosedürlerdir. Bu testler hastalığı teşhis etmede, tedavi planlamasında ve kontrol edilmesinde ya da zaman içinde hastalığı izlemede yardımcı olur.

Karsinoembriyonik antijen (CEA) ve CA 19-9 tümör marker testi:

Vücuttaki organlar, dokular veya tümör hücreleri tarafından yapılan belirli maddelerin miktarını ölçmek için bir kan, idrar veya doku örneğinin kontrol edildiği bir prosedür. Bazı maddeler, vücutta artan seviyelerde bulunurken belirli kanser türlerine bağlıdır. Bunlara tümör belirteçleri denir. Normalden daha yüksek karsinoembriyonik antijen (CEA) ve CA 19-9 seviyeleri safra yolları kanseri olduğu anlamına gelebilir.

Ultrason muayenesi:

Yüksek enerjili ses dalgalarının (ultrason) batın gibi iç doku veya organlardan dışarı çıktığı ve ekolar oluşturduğu bir prosedür. Ekolar, sonogram adı verilen vücut dokularının bir resmini oluşturur. Resim daha sonra bakmak için basılabilir.

CT taraması (CAT taraması):

Farklı açılardan alınan, karın gibi vücudun içindeki alanların ayrıntılı resimlerini yapan bir prosedür. Resimler bir x-ray makinesine bağlı bir bilgisayar tarafından yapılır. Bir boya, bir damar içine enjekte edilebilir veya organların veya dokuların daha net görünmesine yardımcı olmak için yutulabilir. Bu prosedüre ayrıca bilgisayarlı tomografi, bilgisayarlı tomografi veya bilgisayarlı aksiyal tomografi denir.

MRI (manyetik rezonans görüntüleme):

Bir mıknatıs, radyo dalgası ve bir bilgisayar kullanarak vücudun içindeki alanların bir dizi ayrıntılı resmini yapmak için bir prosedür. Bu prosedüre ayrıca nükleer manyetik rezonans görüntüleme (NMRI) denir.

MRCP (manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi):

Karaciğer, safra kanalları, safra kesesi, pankreas ve pankreatik kanal gibi vücut bölgelerinin detaylı resimlerini yapmak için mıknatıs, radyo dalgaları ve bilgisayar kullanan bir prosedür.

Bir doku örneği elde etmek ve safra yolları kanserini teşhis etmek için farklı prosedürler kullanılabilir.

Hücreler ve dokular bir biyopsi sırasında çıkarılır, böylece kanser belirtilerini kontrol etmek için bir patolog tarafından bir mikroskop altında görülebilir. Hücre ve doku örneğini elde etmek için farklı prosedürler kullanılabilir. Kullanılan prosedür tipi, hastanın ameliyat için yeterli olup olmadığına bağlıdır.

Safra Yolları Kanserinde Biyopsi

Biyopsi prosedürlerinin türleri aşağıdakileri içerir;

Laparoskopi:

Kanser belirtilerini kontrol etmek için safra kanalları ve karaciğer gibi karnın içindeki organlara bakmak için kullanılan cerrahi bir prosedür. Karın duvarında küçük kesikler (kesikler) yapılır ve insizyonlardan birine bir laparoskop (ince, ışıklı tüp) yerleştirilir. Kanser belirtileri için kontrol edilmek üzere doku numunelerinin alınması gibi prosedürlerin gerçekleştirilmesi için aynı veya diğer insizyonlardan başka aletler eklenebilir.

Perkütan transhepatik kolanjiografi (PTC):

Karaciğer ve safra kanallarını röntgenlemek için kullanılan bir prosedür. İnce bir iğne kaburgaların altındaki cilde ve karaciğere yerleştirilir. Boya karaciğer veya safra kanallarına enjekte edilir ve bir röntgen çekilir. Bir doku örneği alınır ve kanser belirtileri açısından kontrol edilir. Eğer safra kanalı tıkanırsa, ince bağırsakta ince bağırsağa ya da vücudun dışında bir toplama torbasına boşaltmak için karaciğere stent adı verilen ince ve esnek bir tüp bırakılabilir. Bu prosedür, bir hastanın ameliyat yapamadığı durumlarda kullanılabilir.

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP):

safra kesesi hastalıkları izmir tedavisinde, karaciğerinden safra kesesine ve safra kesesinden ince bağırsağa safra taşıyan kanalların (tüplerin) röntgeninde kullanılan bir prosedür. Bazen safra kanalı kanseri bu kanalların safra akışını daraltmasına ve bloke etmesine veya yavaşlamasına neden olur ve bu da sarılığa neden olur. Bir endoskop ağız ve mideden ve ince bağırsağa geçirilir. Boya, safra kanallarına endoskop (ince, tüp benzeri bir alet ve görüntüleme için bir lens) yoluyla enjekte edilir ve bir röntgen çekilir. Bir doku örneği alınır ve kanser belirtileri açısından kontrol edilir. Eğer safra kanalı tıkanırsa, tıkanıklığı kaldırmak için kanala ince bir tüp yerleştirilebilir. Bu tüp (veya stent) kanalı açık tutmak için yerinde bırakılabilir. Bu prosedür, bir hastanın ameliyat yapamadığı durumlarda kullanılabilir.

Endoskopik ultrason (EUS):

Genellikle ağız veya rektum yoluyla bir endoskopun vücuda yerleştirildiği bir prosedür. Endoskop, incelemek için bir ışık ve bir lens ile ince, tüp benzeri bir araçtır. Endoskopun sonundaki bir prob, yüksek enerjili ses dalgalarını (ultrason) iç doku veya organlardan uzaklaştırmak ve eko yapmak için kullanılır. Ekolar, sonogram adı verilen vücut dokularının bir resmini oluşturur. Bir doku örneği alınır ve kanser belirtileri açısından kontrol edilir. Bu prosedüre endosonografi de denir.

Safra Yolları Kanserinde Prognoz

Bazı faktörler prognozu (iyileşme şansı) ve tedavi seçeneklerini etkiler.

Prognoz (iyileşme şansı) ve tedavi seçenekleri aşağıdakilere bağlıdır;

– Tümörün safra kanalı sisteminin üst veya alt kısmında olmasına

– Kanserin safhası (sadece safra kanallarını mı etkiliyor, yoksa karaciğere, lenf bezlerine veya vücudun diğer yerlerine yayılmış mı?)

– Kanserin yakın sinirlere veya damarlara yayılıp yayılmadığına

– Tümörün tamamı ameliyatla tamamen temizleyebilir mi

– Hastanın primer sklerozan kolanjit gibi başka koşulları olup olmadığına

– CA 19-9 seviyesinin normalden yüksek olup olmadığına

– Kanserin evresine ya da tekrarlanmış olup olmadığına bağlıdır.

Tedavi seçenekleri ayrıca kanserin neden olduğu semptomlara da bağlı olabilir. Safra kanalı kanseri genellikle yayıldıktan sonra görülür ve ameliyatla tamamen kaldırılabilmesi tecrübeli bir cerrah ve profesyonel bir ekip tarafından sunulabilmektedir. Bu şekilde hastanın yaşam süresi ve yaşam kalitesi arttırılabilir.

Safra Kesesi Kanseri

Safra kesesi kanseri sıklıkla kronik iltihaplanma şeklinde ortaya çıkan nadir bir hastalıktır. Sadece Amerika’da 2018 yılında yaklaşık 12.190 yeni safra kesesi kanseri vakası ile karşılaştığını bildirmektedir.

Safra Kesesi Kanserinde Belirti ve Bulgular

Genellikle yayılmadan önce fark edilmesi zor olan Safra Kesesi kanseri’nin belli başlı belirtileri ise şöyledir;

– Sarılık

– Midenin üstünde ağrı

– Ateş

– Mide bulantısı ve kusma

– Şişkinlik

– Karındaki şişlikler

Sarılık, anoreksiya ve kilo kaybı sıklıkla daha ileri evreyi göstermektedir.

Safra Kesesi Kanserinde Teşhis

Safra kesesi kanserini tespit etmek ve teşhis etmek zordur. Belirtiler ve semptomlar genellikle hastalığın erken evrelerinde görülmez ve sıklıkla safra taşı ve biliyer kolik belirtileriyle örtüşmektedir.

Safra kesesi kanserinin teşhisinde yardımcı olabilecek bazı testler şunlarıdır;

– Karaciğer fonksiyon testleri

– CA 19-9 testi

– Karsinoembriyonik antijen (CEA) analizi

– Ultrasonografi (US):  Sağ üst kadran ağrısı olan hastalarda standart olarak bakılmaktadır. Safra kesesi kanserli hastaların% 50-75’inde bir kitle tespit edilebilir.

– Bilgisayarlı tomografi (BT taramaları):  Üst abdominal ağrılı hastalarda da yararlı olmaktadır. Safra kesesi dışında da tümör invazyonunu gösterebilmektedir. Karın veya pelviste başka bir yerde metastatik hastalık olup olmadığınıda teşhis edebilmektedir.

– Endoskopik retrograd kolanjiyografi (ERCP): Safra kesesi kanserinin safra sitolojisi ile tanısını koyabilir. Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRCP), standart MRI taramaları için kullanılan aynı tipteki makine kullanılarak safra kanallarının görüntülerini almak için noninvaziv bir yoldur.

Safra Kesesi Kanserinde Evreleme

Safra kesesi kanseri için aşağıdaki aşamalar kullanılmaktadır;

Evre 0 (Situdaki karsinom):

Safra kesesinin iç (mukozal) tabakasında anormal hücreler bulunur; Bu anormal hücreler kansere dönüşebilir ve yakınlardaki normal dokuya yayılabilir.

Evre I:

Kanser, iç (mukozal) tabakanın ötesine kan damarları veya kas tabakası ile bir doku tabakasına yayılmıştır.

Evre II:

Kanser kas tabakasının ötesine kas çevresindeki bağ dokusuna yayılmıştır.

Evre IIIA:

Kanser safra kesesini ve / veya karaciğeri ve / veya bir yakın organı (örn., Mide, ince bağırsak, kolon, pankreas veya karaciğer dışındaki safra kanalları) kapsayan ince doku katmanlarına yayılmıştır.

Evre IIIB:

Kanser, yakın lenf düğümlerine ve safra kesesinin iç tabakasının ötesine kan damarları veya kas tabakasına sahip bir doku tabakasına yayılmıştır; veya kas tabakasının kas çevresindeki bağ dokusuna doğru; veya safra kesesini ve / veya karaciğeri ve / veya bir yakın organı kaplayan ince doku tabakalarına ilerlemiştir.

Evre IVA:

Kanser karaciğerin ana kan damarına veya 2 veya daha fazla yakın organ veya karaciğerin dışındaki bölgelere yayılmıştır. Kanser, yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.

Evre IVB:

Kanser, karındaki büyük arterler boyunca lenf düğümlerine ve / veya omurganın alt kısmına ya da safra kesesinden uzak organlara veya alanlara yayılmıştır.

Safra Kesesi Kanserinde Tedavi Yöntemleri

Safra kesesi kanseri için kullanılan başlıca tedavi türleri şunlardır;

– Cerrahi prosedür

– Radyasyon tedavisi

– Kemoterapi

– Palyatif tedavi

Tam cerrahi rezeksiyon, tedavi şansı sağlayan tek tedavi olmaktadır. Buna rağmen safra kesesi ve portal lenf nodlarının en yüksek rezeksiyonları yüksek bir morbidite ve mortaliteyi (safra kanalı karsinomuna benzer) taşır. Bölgesel alan dışındaki nodal metastazlar (porta hepatis, gastrohepatik ligament, retroduodenal alan) rezektabl değildir.

Ara